Εξοπλισμός

Το εργαστήριό μας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές των εταιρειών Roche, Biomerieux, Leriva, Mes, Analyticon και αναλυτικά συστήματα για την εξαγωγή έγκαιρων και έγκυρων αποτελεσμάτων.

Αμφίδρομη επικοινωνία όλων των αναλυτών του εργαστηρίου μας με το LIS για πλήρη αυτοματοποίηση στον καταμερισμό των εργασιών του αναλυτή, τη διεκπεραίωση εξετάσεων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινου παράγοντα και ως εκ τούτου τον εκμηδενισμό της πιθανότητας λάθους- σε προαναλυτικό και μετααναλυτικό στάδιο- και τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα.

Αυθημερόν αποτελέσματα για το 80% των εξετάσεων μέσα σε 2 έως 4 ώρες.

 

Μοριακού ελέγχου

Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR Sansure iPonatic (POCT)

 

Αιματολογικό

 • HPLC TOSOH GX, αναλυτής προσδιορισμού HbA1C με τη μέθοδο αναφοράς HPLC
 • DXH 500 (Leriva) αιματολογικός αναλυτής
 • DXH560 (Leriva) αιματολογικός αναλυτής
 • Προθρομβινόμετρο option 2 plus (Biomerieux)
 • Αυτόματος αναλυτής προσδιορισμού ΤΚΕ IRIA LINEAR
 • Αυτόματος Αναλυτής Ηλεκτροφόρησης MiniLite της DIACHEL

 

Βιοχημικό

 • Βιοχημικός αναλυτής integra 400 plus (Roche)
 • Aναλυτής ιόντων AVL9180 (Roche)
 • Αναλυτής χολερυθρίνης BR 5200 του οίκου APEL -ιδανικός αναλυτής για μέτρηση ολικής χολερυθρίνης σε νεογνά με μόλις μία σταγόνα αίμα-

 

Ανοσολογικό- ιολογικό

 •  Ανοσολογικός αναλυτής Maglumi X3 (Snibe Diagnostics)
 •  2 ανοσολογικοί αναλυτές mini vidas (Biomerieux)
 •  Ανοσολογικός αναλυτής e4111 (Roche)

 

Ορμονολογικό

 • Αναλυτής e411 (Roche)

 

Μικροβιολογικό

 • Vitek 2 compact
 • combiscan 500 αναλυτής ούρων
 • κλίβανος IN30 (Memmert)

 

Προγεννητικός έλεγχος

 • Αναλυτής e411
 • Αναλυτής mini vidas
 • Αναλυτής σπέρματος SQA_V Gold
 • Αυτόματος Αναλυτής Ηλεκτροφόρησης MiniLite της DIACHEL