Μάγδα Φαγρκίδα

Η Μάγδα γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1994. Από πολύ μικρή ηλικία παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον και κλίση προς τις θετικές επιστήμες γεγονός το οποίο την οδήγησε στην εισαγωγή της στην σχολή Ιατρικών Εργαστηρίων του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Θεσσαλίας, με έτος εισαγωγής το 2012 και έτος αποφοίτησης το 2016.