Σπερμοδιάγραμμα

Η μακροσκοπική και μικροσκοπική χειροκίνητη εξέταση του δείγματος αποτελεί επί του παρόντος τη μέθοδο αναφοράς για την εκτέλεση του σπερμοδιαγράμματος στα περισσότερα εργαστήρια. Αυτή η ανάλυση υστερεί λόγω της υψηλής απόκλισης εντός και μεταξύ εργαστηρίων καθώς επίσης και εξαιτίας της έλλειψης ακρίβειας.

Τα τελευταία 20 χρόνια , πολλά εργαστήρια ανά τον κόσμο έχουν στραφεί επιτυχώς στη λύση των αυτόματων αναλυτών σπέρματος, οι οποίοι αποτελούν μια εναλλακτική λύση στη χειροκίνητη ανάλυση, επιτρέποντας τους να προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσματα με υψηλή επαναληψιμότητα.

Ο αναλυτής SQA V-Gold του οίκου MES, που στελεχώνει το τμήμα του ειδικού σπερματικού ελέγχου του εργαστηρίου μας, ενσωματώνει ηλεκτροπτική τεχνολογία, χρήση αλγορίθμων υπολογιστών και οπτικής μικροσκοπίας για την αυτόματη ανάλυση δείγματος σπέρματος παρέχοντας υψηλή αξιοπιστία και ευαισθησία.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μας παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό, τη μορφολογία, την κινητικότητα και 13 επιπλέον παραμέτρων που αφορούν στην ανάλυση του δείγματος.