Τεστ αντιγόνου Covid 19 Ag

  • Μέθοδος: test ανοσοχρωματογραφίας
  • Δείγμα: Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
  • Αποτέλεσμα: 10 λεπτά
  • Οικονομικότερη μέθοδος για να δείτε εάν νοσείτε τώρα από κορονοϊό
  • Μειονέκτημα το θετικό αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με τη μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση της ενεργής λοίμωξης από κορονοϊό που δεν είναι άλλη από τη Real Time-PCR.

Tο τεστ αντιγόνου Covid 19 Ag βασίζεται στην τεχνολογία μεμβράνης με κολλοειδή νανοσωματίδια. Μια μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ευαισθητοποιείται με μονοκλωνικά αντισώματα που στρέφονται εναντίον του αντιγόνου του ιού.

Η δοκιμασία στοχεύει στην ανίχνευση του αντιγόνου SARS-COV-2 σε ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις.Η δοκιμασία έχει 100% ευαισθησία και το αποτέλεσμα διεξάγεται μέσα σε 10 λεπτά.