Το ιατρείο

Ποιότητα για εμάς σημαίνει συμμόρφωση στις απαιτήσεις των ασθενών μας.  Το μικροβιολογικό εργαστήριο Βανέσα Μηλιώνη είναι διαπιστευμένο από το φορέα διαπίστευσης ΕΣΥΔ κατά το ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001 : 2015

Κύριοι στόχοι μας είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται χάρη στα παρακάτω: 

  • Οργάνωση και καταμερισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων στο εξειδικευμένο προσωπικό μας.
  • Πολιτική συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού. 
  • Αυστηρός καθημερινός εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος των προηγμένης τεχνολογίας μηχανημάτων μας που προέρχονται από τους μεγαλύτερους οίκους (Roche, Biomerieux, Leriva, MES). 
  • Μηνιαίος εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς ΕΣΕΑΠ.
  • Δομημένες διαδικασίες για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση δειγμάτων. 
  • Αμφίδρομη επικοινωνία όλων των αναλυτών του εργαστηρίου μας με το LIS για πλήρη αυτοματοποίηση στον καταμερισμό εργασιών ανά αναλυτή, τη διεκπεραίωση εξετάσεων και την εξαγωγή αποτελέσματος χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινου παράγοντα και ως εκ τούτου τον εκμηδενισμό της πιθανότητας λάθους – σε προαναλυτικό και μεταναλυτικό στάδιο – και τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα.

 

Ασφαλιστικοί φορείς

Το εργαστήριό μας είναι συμβεβλημένο με τα ταμεία του ΕΟΠΥΥ, το ΥΠΕΘΑ (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και το Λιμενικό Σώμα και με Ιδιωτικές ασφάλειες